Vision Varberg 2025

Varbergs kommun tog fram en vision för Varbergs utveckling fram till år 2025: Varberg – Västkustens kreativa mittpunkt. Vi fick uppdraget att ta fram verktyg för att kunna förankra budskapet. Först och främst internt till de 5 000 anställda i kommunkoncernen och därefter ut till alla medborgarna. Vi har gjort hur mycket som helst!