Årsredovisningen Varbergs kommun

Varberg är en kuststad men vi har en otrolig levande landsbygd och ett väldigt vackert inland. Detta ville Varbergs kommun betona i sin årsredovisning som vi producerade. Och vi lyckades få fram det sobra, böljande gröna som också är Varberg.