Östergrens Produktion

Sedan järnåldern (nästan) tillverkar Östergrens i Skällinge det så kallade AD-låset (här i Halland kallas det givetvis Skällingelåset). Man ser det ofta på uthus, förrådsdörrar, soprum - ja, överallt känns det som! Kunden ville medvetandegöra vem som ligger bakom denna kända produkt. Det blev ett enkelt koncept med broschyr, posters och mässa.