Hotell Havanna

Till Hotell Havanna som är Lasse Didings senaste hotellprojekt tog vi fram logotyp, grafisk manual etc. Dessutom en massa roliga saker som antagligen aldrig når offentlighetens ljus, men som Ulf Lundell sa "En inställd konsert är också en konsert".